افشاگری عبدالهادی نجرابی معاون سفارت افغانستان در امریکا از دستهای پشت پرده در دزدی دیوار 2 میلیون $0 views0 comments