حک متیار: تاجیکستان به «مخالفان مسلح افغانستان» پایگاه داده، طال بان

حک متیار: تاجیکستان به «مخالفان مسلح افغانستان» پایگاه داده، طال بان هم به مخالفان «دوشنبه» پناه بدهد ‏گلب دین حک متیار رهبر حزب اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتی به مقام‌های تاجیکستان می‌گوید که براساس سیاست امریکا عمل نکنند. او می‌گوید که تاجیکستان «مخالفان افغانستان» را تجهیز می‌کند.


0 views0 comments