روایت مردم: موتر امربالمعروف در شام رمضانی شهر کابل0 views0 comments