قابلی پلو ازبکی با روغن کنجد مزه دار

Updated: Nov 24
قابلی ازبکی

 • مواد لازم :برنج

 • گوشت گوسفند

 • .سیر

 • .پیاز .

 • نمک

 • زردک

 • کشمش

 • روغن

 • اگر امکاناتش را دارید روغن کنجد استفاده کنید

 • طرز تهیه :۰

 • اول برنج را خوب شسته تر میکنیم بعد گوشت را خوب میشویم و میگزاریم آبش خشک شود در دیگ بخار روغن را داغ میکنیم گوشت را در ان انداخته خوب سرخش میکنیم پیاز را میده کرده همرای گوشت و نمک یخنی میکنیم

 • گوشت که نسبتآ نرم شد در دیک دیگر انداخته در رویش اول زردک دوهم کشمش ودر اخیر برنج را میندازیم چند غوزه سیر را خوب شسته در بین برنج داخل میکنیم آب و نمک را به قدر ضرورت انداخته میگزاریم که ابش خوشک شود باید مواد های ما شور داده نشود

 • آبش که خوشک شد برای چند دقه دم میدهیم

 • وقتی که خوب دم گریفت اول سیر را از دیگ میکشیم و برنج را خوب مکس میکنیم

 • در یک ضرف اموار کشیده نوش جان کنین


طرز تهیه غذاهای افغانی انواع شیرینی باب


6 views0 comments