‎از تحصیلات عالی در هندوستان، تا حضور در پل سوخته‌ی افغانستان

از تحصیلات عالی در هندوستان، تا حضور در پل سوخته‌ی افغانستان . روایتی از زیر پل سوخته‌ی کابل .



5 views0 comments